O lektorce.

JOŽICA AMADEA DEMŠAR.

Jožica Amadea Demšar je slovinská žena, láskyplná matka velké rodiny. Má vysokoškolské vzdělání sociologie a pedagogiky. Po více než 20 let pracuje jako terapeutka, poradkyně a trenérka celostního osobnostního rozvoje člověka. Organizuje a vede inovativní tréninky osobnostního rozvoje, pomáhá vytvářet nové vzdělávací programy pro školy, školky a volnočasové instituce, kde působí i jako konzultantka a lektorka učitelů.  Jako matka dcery se zdravotním postižením, má mnoho cenných zkušeností, které zúročuje ve workshopech pro děti a osoby s Downovým syndromem.

Je certifikovanou terapeutkou regresní terapie, Reiki a certifikovanou geomantkou, jíž se stala předáním vědomostí a zkušeností od Marka Pogačnika, známého autora mnoha knih o geomantii.  Mimo jiné také spolupracovala i s Masaru Emotem.

Jako poradce a terapeutka spolupracovala s mnohými profesionálními sportovci a pomohla jim dosáhnout výjimečných výsledků. Nejznámějšími mezi nimi jsou například: Andráž Vehovar, stříbrný medailista ve vodním slalomu, Brigita Bukovec, stříbro v překážkovém běhu na 110m, oba na Olympiádě v Atlantě v roce 1996 a Martin Čufar, světový mistr ve sportovním lezení. Podílí se na aktivitách v zahraničí (Irsko, Německo, USA, Chorvatsko, Španělsko, Francie a Itálie).

Také je badatelkou, inovátorkou a spoluatorkou v oblasti energetického designu – spolu s jejím týmem byla oceněna zlatou medailí za energetickou židli, na výstavě světových inovací INPEX v Pittsburghu v USA. V roce 1995 a bronzovou medaili na výstavě IENI v Norimberku, Německu. Majitelem židlí byl např. Jan Pavel II, či Kasparov, když zvítězil v šachové partii nad počítačem.

Mnoho let vede ženské kruhy, kde učí a ukazuje cestu mnoha ženám, jak vědomě vyčistit a přetvořit jejich představu a obraz o sobě samotných. Od roku 2010 aktivně spolupracuje s Dr. Patrice Malidoma Somé, autorem světoznámé knihy „Of Water and the Spirit“ – „Z vody a ducha“. Její znalosti propojují západní tradice s pradávnou moudrostí Afriky. Skrze tuto barvitou spolupráci se jí podařilo organizovat mnoho mezinárodních setkání a workshopů, které přivedli tradiční Dagariánské a Africké rituály do Evropy.

Její individuální konzultace a terapie jsou též založeny na JihoAmerických šamanských tradicích. Také se podílí na mnoha workshopech a prožitkových seminářích holistické osobní transformace a tradičních jihoamerických medicín.

Jožica Amadea Demšar žije se svou rodinou v kouzelném domečku v horách, blízko Ljubljany, obklopena lesy. Je matkou čtyř dětí (Lučka 31let, Alja 25let, Gregor 20let, Gorazd 10let). Její manžel Mohor Demšar má doktorát filosofie z Vídeňské Univerzity a působí jako učitel ve Waldorfské škole u Ljubljany. Je sběratelem hraček z různých časových období a koutů světa, jeho sbírka čítá přes 2000 kusů. Vede semináře po celém Slovinsku o důležitosti vhodných hraček pro zdravý vývoj dětí .

Přednáška
Workshop

Přednáška.

ŠŤASTNÉ A ZDRAVÉ DÍTĚ.

Co proto jako rodiče,  budoucí rodiče, prarodiče, učitelé a průvodci můžeme udělat!

V dnešní době není jednoduché vytvořit zdravou a šťastnou rodinu, kde každý člen dostává to, co doopravdy potřebuje. Nejenom kvůli nedostatku času a mnohdy špatnému zaměření, ale protože si nejsme vědomi všech rozvojových potřeb v určitých fázích života. Naše školy a rodiny nás nepřipravily na to, jak se stát opravdovými strůjci našich životů a jak správně žít naše životní role: Jako lidská bytost, syn, dcera, bratr, sestra a jak být dobrým rodičem. Naše rodina/školka/škola.. je jako náš kmen, do kterého patříme a z kterého čerpáme podporu, pochopení a uznání, tak abychom se mohli stát tím, kým doopravdy jsme.Ve zdravé rodině, stejně jako v dobře fungujícím kmenu, každý zná své životní poslání a poslání, talenty a vlohy těch ostatních. Společně sdílejí a prožívají posvátné klíčové okamžiky roku a všichni chtějí podporovat ostatní, aby byli úžasní, zdraví a aby žili svou životní misi. Tímto způsobem se všichni mohou vzájemně podpořit v různých fázích svého vývoje.

Přednáška je vedena v anglickém jazyce, tlumočení do češtiny zajištěno. Přednáška je určena pro rodiče/budoucí rodiče, prarodiče, učitelé, průvodce..

TÉMATA PŘEDNÁŠKY:

 • Vývojové fáze dětství a života – to nám dodá klíče k rozpoznání, co děti doopravdy od nás v daném období potřebují.
 • Jak účinně a kreativně přistupovat k péči o dětský duchovní život. Spirituální klíče časového horizontu – klíče pro každé období + základní pečování o dítě do deseti let.   
 • Jednoduché rituály pro provázení dětí rytmem dne, které přinesou rovnováhu do dětského dne a oživí domov radostí, krásou a klidem.
 • Důležitost znalosti životních rolí – my jako lidské bytosti, syn/dcera, bratr/sestra a jak být dobrým rodičem.  (Tím pochopíme propojenosti a vztahy v rodině).
 • Prezentace různých metod, jak rozpoznat a pomoci rozvíjet životní mise a talenty dětí.
 • Inspirace, jak objevit posvátné v obyčejných momentech rodinného života.
 • Jak pomoci dětem mít zdravý obraz sebe sama a zdravou sebedůvěru – základy pro rozvíjení vlastní vnitřní síly, vůle a síly následovat své sny.
 • Prostor pro Vaše dotazy.

Praha: 19.11.2016 – Zrušena!

Hradec Králové: 21.11.2016.  Studio A – ADALBERTINUM, Československé armády 300

Místa konání
Předprodej

Workshop pro ženy.

PROČ SE NEMOHU POSUNOUT KUPŘEDU?

Advent je symbolem každoroční osobní obnovy na všech úrovních. Tento magický čas budeme moci využít pro zdravou a dobrou transformaci před Novým rokem.

Intenzivní prožitkový ženský kruh v posvátném čase před adventem. Pokud se vám zdá, že tento rok byl náročný, darujte samy sobě dárek a přijďte na workshop. Rok 2016 byl náročný i z mnoha astrologických a jiných aspektů planety Země. Přišlo k vám mnoho nových příležitostí a nápadů, a přesto jste nejisté a přešlapující na místě? Možná se vám zdá, že jste se zasekly, či netušíte jak dál? Na workshopu podpoříme čištění pro nový začátek, abychom měly čerstvý start do Nového roku.

Každá adventní neděle nám přináší unikátní energii. První neděle reprezentuje materiální svět – pocit bezpečí a domova – tělo, kameny. Druhá neděle reprezentuje éterické tělo – rostliny – životní energii. Třetí náleží emocionálnímu tělu – zvířata, ovce. Čtvrtá mentálnímu tělu – lidé – pasáčci ovcí. A velké finále nastává o Vánoční – Štědrovečerní noci, kdy Ježíš je zde..a Ježíš je uvědomění v nás.

 • Jak odstranit překážky (vnitřní i vnější) pro nový začátek, abychom měly čerstvý start do Nového roku.
 • Praktické tipy a cvičení, jak si tuto energii udržet a ochránit, abychom nezapadly do našich starých vzorců a kolejí.
 • Představení symboliky adventu a jeho postupných částí – jak tento výjimečný čas využít pro nás, naši rodinu, přátele…
 • Rituál sdílení v kruhu žen.

Workshop s Jožicou Amadeou Demšar  je veden v anglickém jazyce, tlumočení do češtiny zajištěno.

Místo konání : A centrum – Vítkova 241/10, Praha 8 (http://www.acentrum.eu/)
Cena : 2300Kč + 200Kč  (za přespání v A centru ve vlastním spacáku)
Záloha pro rezervaci workshopu – 1500Kč

Harmonogram workshopu:
25.11. – 18 hod. – cca 24 hod. – intenzivní práce do noci, či do brzkých ranních hodin – (poté společné přespání v prostoru workshopu)
26.11. – 7 – 8 hod. – společná snídaně, 8 – 13 hod. – pokračování workshopu

Bližší informace na emailu: terynek@seznam.cz, 773 63 88 59

Rezervační formulář


Začátek: 18:00

Rezervace jsou uzavřeny.


Odesláním formuláře souhlasíte s platebními a storno podmínkami.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Platební a storno podmínky pro účast na workshopech s Jožicou Amadeou Demšar, pořádaných neziskovou organizací Terra Mítica z.s., platné od 1. 2. 2016.

Rezervace
Pro rezervaci místa na daných workshopech, je třeba se přihlásit přes přihlašovací formulář na stránkách workshopu a uhradit uvedenou zálohu předem.

Proto, aby se daný workshop mohl uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Kapacita míst je omezena, po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena, nebo po dohodě s vámi převedena na jiný workshop.

Způsob platby
Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem workshopu a je podmínkou vaší účasti na workshopu.

Platbu můžete provést těmito způsoby:
– v hotovosti
– převodem na účet
Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem.

Zrušení účasti před začátkem akce
Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním workshopu a rezervací místa.

Při zrušení účasti na workshopu ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, je zde možnost uskutečnit s námi dohodu o vrácení v případě náhlých životních událostí.

V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tyto workshopy již předtím sama přihlásila.

Zrušení účasti během workshopu
Při přerušení účasti během workshopu ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení workshopu
V případě zrušení workshopu ze strany organizátora, má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

Místa konání

Místa Konání.

KDE SE BUDETE MOCI ÚČASTNIT

Pokud budete mít zájem se účastnit přednášky, osobních konzultací, či workshopu pro ženy, bude to možné v uvedených městech. Vzhledem k časovému omezení lektorky a nutnosti komornějších prostor pro přednášky a worskhop je kapacita omezena.
19.11. 2016 Praha – Akce Zrušena

Akce zrušena

Předprodej
21.11.2016 HRADEC KRÁLOVÉ – 18-21hod. – Přednáška „ŠŤASTNÉ A ZDRAVÉ DÍTĚ“
Místo konání: Studio A – ADALBERTINUM, Československé armády 300 – Cena: 450Kč
Kamenný Předprodej: ŽIVÉ BOTY – Čelakovského 487/8, 500 02 HK, Renáta Doležalová 604 512 419
Internetový předprodej je již zastaven – vstupenky můžete zakoupit v prodejně  Živých bot nebo na místě.
25.-26.11.2016  PRAHA – Workshop pro ženy
„PROČ SE NEMOHU POSUNOUT KUPŘEDU?“
Místo konání : A centrum – Vítkova 241/10, Praha 8

Chystáme také.

NA ROK 2017.

Zde uvádíme aktivity na rok 2017, které plánujeme na příští rok s Jožicou Amadeou Demšar.

Jaro 2017 – Česká republika – Workshop pro muže a ženy

(zatím v přípravách – pro aktuální informace, se přihlaste do zasílání novinek)

8. – 11. června 2017 – Ženský kruh v Chorvatsku – Istrie

(zatím v přípravách – pro aktuální informace se přihlaste do zasílání novinek)

Přídat do zasílání novinek
Přídat do zasílání novinek
KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt.

PTEJTE SE.

Je-li něco, co jsme zapomněli uvést nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte a použijte tento formulář.
Veškeré události zveřejněné na tomto webu jsou ve spolupráci s neziskovou organizací Terra Mítica z.s.